Rüyada Yağmur Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Yağmur Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Yağmur Görmek

Rüyada görülen yağmur, bolluğa, berekete, iyiliğe işarettir. Bazen önemli bir yatırıma, geleceğin güzel olmasına; bazen de, ilim öğrenmeye, kötü huyları terketmeye yorumlanır. Kimi zaman, hastalıktan kurtulup sağlığa kavuşmaya; kimi zaman da, borçlardan kurtulmaya çağrışım yapar. Çiftçiler için rüyada yağmur yağması, onlar için müjde ve erişecekleri bolluk ve ucuzluğa işarettir. Rüyada görülen yağmurdan zarar meydana gelmediği takdirde, hayra ve rızka işarettir. Bazen yağmur gerek insanlardan gerekse yeryüzünden olsun kendisinden korkulan şeyin hayatta oluşuna işarettir. Bazen de yağmur insana vaat edilen şeyin yerine getirilmesine işarettir. Bazen rüyada yağmur yağması misafir olan kimsenin yolculuğundan geri kalmasına işarettir. Bazen de belirli bir yere zarar veren yağmur, tartı ve ölçeğin eksik yapılmasına işarettir. Bazen faydalı yağmur, düşmanla anlaşmaya işarettir. Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki Rüyada yağmur görmek, on şekilde tâbir olunur:
 • Rahmet,
 • Bereket,
 • Hastalık,
 • Bela,
 • Fısk,
 • Fitne,
 • İman,
 • Küfür,
 • Yalan
 • Kuraklık.

Rüyada Yağmur Yağdığını Görmek

Rüyada zarar vermeden yağmur yağdığını görmek; bolluk ve berekete, zenginliğe işaret eder. Rüyada yağmur yağması, hayır, bereket, rızık, nimet ve rahmet ile de tabir edilir. Çünkü rüyada yağmur, Allah'ın rahmeti anlamına gelir. Rüyada şiddetli yağmur yağdığını görmek ise tehlikeli yalanlara, inanç zayıflığına ve günah işlemeye işaret etmektedir.


Rüyada Yağmur Yağması

Rüyada yağmur yağdığını görmek, Allah'ın (c.c) rahmetine, yardıma, ilim ve hikmete, iç huzuruna, rahmet ve berekete, hayra ve rızka işaret eder. Rüyada yağmurun sükûnetle yağması, üzüntü ve kederden kurtulmaya, hayır ve menfaate, o yıl içinde yardım görmeye ve duaların kabul edilmesine işarettir. Aynı zamanda rüyada yağmur yağması, ucuzluğa ve bütün insanlar için hayra işaret etmektedir. Rüyada sene veya aybaşında yağmur yağması, o yıl veya ay içinde bolluk, bereket ve ucuzluk olacağına işarettir. Rüyada yağmurun her tarafa yağması, rüyayı gören kimsenin ümidini kestiği bir şeyinin canlanmasına, hayır, bereket ve nimete nail olmasına, eğer kederli ve borçlu ise keder ve borcundan kurtulmasına işarettir. Rüyada yağmur yağması, sıkıntısız, güzel ve geniş bir rızka nail olmaya yorulur. Yağmur üzüntüden kurtulmaya ve o sene içinde yardıma erişmeye işarettir.

Rüyada Evin İçine Yağmur Yağması

Yağmurun sadece kendi evine yağdığını görmek, o ev halkının ulaşacağı hayra işaret etmektedir. Rüyada evin içine yağmur yağması rüyayı gören kişi hayır, iyiliğe, berekete, rızka ve menfaate nail olur. Bazı rüya tabircilerine göre rüyada evin içine yağmur yağması, halkın ve hane halkının erişeceği ferahlık, genişlik ve sevince ya da bereketli suların membalarından kaynayarak akıp taşmasına işarettir. Rüyada eve yağmur suyu girmesi üzüntüden kurtulup, mutlu ve huzurlu bir ömür sürmeye yorumlanır.

Rüyada Şiddetli Yağmur Yağdığını Görmek

Rüyada bir eve yahut mahalleye şiddetli yağmur yağdığını görmek; orada meydana gelecek hastalığın yahut felaketin habercisidir. Bazen rüyada şiddetli yağmur yağdığını görmek, misafir olan kimsenin yolculuğundan geri kalmasına veya kederli ve haksızlığa uğramış kimselerin yardım istemesine işaret eder. Derler ki rüyada zamansız ve aşırı şiddetli yağmur yağdığını görmek, hastalıklara, bela ve musibete, fitne ve kargaşaya, kıtlığa, tehlikeli yalanlara, inanç zayıflığına, günah işlemeye, ölçü ve tartının eksik yapılmasına ve korkulan şeyin başa gelmesine işarettir.

Rüyada şiddetli yağmur yağdığını görmek, özellikle yağan yağmurda ateş bulunur veya suyu sıcak olursa, çekirge ve dolu yağmasına, şiddetli fırtına ve kasırgaya, fitne ve kargaşaya işarettir. Rüyada yağmurun bulanık, şiddetli ve uzun süre yağdığını görmek, hastalığa ve musibete işarettir. Yağmurun her taraftan sel olup aktığını ve ağaçları kökünden koparıp yıktığını görmek, o yerde meydana gelecek fitne ve fesada işarettir.

Rüyada aşırı yağmur yağması sonucu etrafta dereler ve seller aktığını, fakat bunların kendisine bir zarar vermediğini gören kimse, hükumetin takibatına uğrar, sonra bundan kurtulur. Yağmurun her taraftan sel olup aktığını ve ağaçları kökünden koparıp yıktığını görse, bu rüya sultan tarafından o yerde meydana gelecek fitne ve helake delalet eder.

Rüyada Sağanak Yağmur Görmek

Yağmur rüyası çok çeşitli tabir edilmiştir. Yine rüyada sağanak yağmur görmek, Allah Teâlâ'nın rahmetine, hak olan İslâm dinine, Cenâb-ı Hakk'ın ihsan ettiği ferahlık ve yardıma, Kur'an-ı Kerime, ilim ve hikmete, irfan ve marifet nuruna delâlet eder.

Rüyada beklenilen vakitte arzu edildiği gibi sağanak yağmur yağdığını görmek, küslerle barışmaya, feyiz ve berekete işarettir. Rüyada yağan yağmurun sağanak şeklinde görmek, rızık genişliğine, sıkıntısız, güzel bir hayata kavuşmaya işarettir.

Aynı zamanda rüyada sağanak yağmur görmek, nimet, bereket ve hayra nail olmaya, borçtan ve kederden kurtulmaya, ümit kesilen bir şeyin canlanmasına işarettir. Rüyada sağanak yağmur damlalarından ses geldiğini gören kimse, büyük bir makama ve şöhrete kavuşur.

Rüyada Yağmur Altında Islanmak

Hasta bir kimse rüyada yağmur altında ıslandığını görse, sağlığına kavuşur. Rüyada yağmur altında ıslanmak, rahmet ve esenliğe; sığınacak bir yer bulunmadığı için ıslandığını görmek, üzüntü ve kedere işarettir.

Rüyada yağmur altında ıslanmak, rüya sahibinin dini sohbetlere katılıp kötü huylarını terk edeceğine işaret eder. Eğer yağmur yağarken iyice ıslandığını görürse, o kimsenin büyük yatırımlar yapacağına ve geleceğinin güzel olacağına hükmedilir. Veya rüyayı görenin borcu var ise, borçlarını ödeyeceğine işaret sayılır.

Rüyada Yağmur Suyu Görmek

Yağmurun suyu; ümidin kesildiği bir isteğin tekrar gündeme gelmesine, o kesimdeki insanların huzur ve mutluluk duyacaklarına işarettir. Rüyada yağmur suyu görmek, kimi zaman misafir olan kimsenin yolculuğunu erteleyeceğine işaret sayılır.

Bazı tabircilere göre rüyada yağmur suyu görmek, ucuzluktur. Yağan yağmurun bal veya meyve cinsinden güzel görünen bir şey olması bütün insanlar için hayra işarettir, dediler. Rüyada yağmur suyu görmek Allah (c.c.)'in rahmetine, doğru olan dinine, Cenab-ı Hakkın ihsan ettiği yardıma, Kur'an'a, ilim ve hikmete işarettir. Rüyada yağmur tanelerinden ses geldiğini gören, büyük mertebe ve şöhret kazanır.

Rüyada Yağmurda Yürümek

Rüyada yağmurda yürüdüğünü görmek sıkıntılarından ve hastalığından sıyrılmak demektir. Rüyasında yağmurda yürüdüğünü gören kişi işsizse çok güzel bir iş bulacağına yorumlanır. Rüyada yağmurda yürümek aynı zamanda kişinin para derdi varsa gelecekte para sıkıntısı çekmeyeceğine, âşıksa sevgilisine kavuşacağına yorumlanır.

Rüyada yağmurda şemsiye ile yürümek, rüyayı gören kişinin çok zor bir duruma düşmesiyle ona büyük destek sağlayacak iyi bir arkadaşı olduğuna yorumlanır. Rüyada yağmurda yürümek, mahzun ve zulme uğramış kimsenin yardım istemesine de işarettir. Eğer göğün ve bulutun her tarafından yağmur yağdığını görse, insanların erişeceği genişlik, sevinç ve suların membalarından kaynayarak akıp taşmasına işarettir.

Rüyada şiddetli yağan bir yağmurda yürümek, üzüntü, keder ve korkuya işarettir. Rüyada sakin ve faydalı yağan yağmurun altında yürümek ise, hayır ve bereket; şiddetli ve tufan halinde yağması, gam, keder ve musibettir.

Rüyada Yağmur Yağdığını Görmek İle İlgili Diğer Tabirler

Rüyada berrak yağmur suyuyla yıkandığını görmek, koktuğu şeylerden güvende olmaya işarettir. Yağmur suyuyla abdest aldığını veya gusül ettiğini görmek, din ve dünya hayatında doğruluğa işarettir. Rüyada temiz yağmur yağması ve bu yağmurun suyundan içtiğini görmek, hayır ve esenliğe; bulanık yağmur suyundan içtiğini görmek, hastalanmaya işarettir.

Eğer yağmur altında yıkandığını görürse, o kimsenin tevbe edip günahlarından arındığına hükmedilir. Şayet hasta bir kimse bu tür bir rüya görür ise, rüyayı görenin kısa zamanda sağlığına kavuşacağına işarettir.

Yağmurun her taraftan sel olup aktığını ve ağaçları kökünden koparıp yıktığını görse, bu rüya o yerde meydana gelecek fitne ve helake işarettir.

Bazen rüyada yağmur yağması, çekirge, dolu ve şiddetli rüzgâr gibi gelecek afet ve belaya işarettir, özellikle yağan yağmurda ateş ve suyu sıcak olursa. Bazen de yağmur fitnelere ve dökülecek kanlara işarettir.

Bir kimse rüyada yağmur suyundan içtiğini görse, eğer yağmur suyu safi ve berrak ise, o kimseye hayır isabet eder. Eğer bulanık olursa o sudan içtiği nispette hastalık isabet eder.

İbn-i Şirin hazretleri demiştir ki: Rüyada yağmur suyu ile yıkandığını görmek, korkudan emin olmaya; yağmur tanelerinden ses geldiğini görmek, izzete, ulvi mertebeye ve insanlar arasında meşhur olmaya delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada gökten kar yağdığını görmek, altı vecih ile tabir olunur:
 • Geniş rızık,
 • Hayat,
 • Çok mal,
 • Ucuzluk,
 • Menfaat,
 • Hayır.

Rüyada Yağmur Yağdığını Görmek Daima İyiye Yorumlanır

Rüyada zarar vermeden yağan bir yağmur görmek; bolluk ve berekete, zenginliğe işarettir.

Yağmurun her tarafa yağdığını görmek; ümidin kesildiği bir isteğin tekrar gündeme gelmesine, yağmur su olarak değil de farklı cisim ve şekillerde yağıyorsa; o kesimdeki insanların huzur ve mutluluk duyacaklarına işarettir.

Danyal (A.S.) demiştir ki: Yağmur hayır ve Allah-ü Teâlâ'nın rahmetidir. Beklenilen vakitte arzu edildiği gibi yağmur yağdığını görmek; feyiz ve berekettir. Yağmurun sükûnetle yağması, hayır ve menfaattir. Sene veya aybaşında yağmur görmek; o ayda veya yıl içinde bereket, nimet ve ucuzluk olacağına delalet eder.

İbn-i Şirin diyor ki: Şiddetli, bulanık ve uzun müddet devam eden yağmur; hastalığa, musibete ve düşman istilasına işaret eder. Yağmur suyu ile yıkandığını gören, korkudan muhafaza olur.

Gökyüzünden yağmur gibi sular aktığını görmek; o bölgede meydana gelecek hastalığın ve azabın habercisidir. Temiz yağmur suyundan içmek; hayırdır. Su bulanık ise; rüya sahibi hastalanır. Yağmur suyu ise gusül etmek yahut abdest almak; din ve dünya hayatında doğruluktur.

İmam Nablusi: Rüyada görülen yağmurdan zarar meydana gelmediği takdirde, hayra ve rızka delalet eder. Bazen yağmur gerek insanlardan ve gerekse yeryüzünden olsun kendisinden korkulan şeyin hayatta oluşuna delalet eder. Bazen de yağmur insana vaat edilen şeyin yerine getirilmesine delalet eder.

Eğer yağmur bir yere mahsus ise o yer halkının üzüntüsüne veya sevdiği bir şeyi kaybetmesinden dolayı rüya sahibinin üzülüp ve kederlenmesine delalet eder. Bazen yağmur görmek misafir olan kimsenin yolculuğundan geri kalmasına delalet eder. Bazen faydalı yağmur, düşmanla anlaşmaya delalet eder, yağmur, mahzun ve zulme uğramış kimsenin yardım istemesine, deve katarına, deve katarı da yağmura delalet eder.

Rüyada Yağmur Yağdığını Görmek Maddeler Halinde Ne Demek?

 • İnsana vaat edilen şeyin yerine gelmesine,
 • Hayra ve rızka,
 • Bolluk ve berekete,
 • İnsanlara eza veren, onların hoşlanmadığı şeylerin geride kalmasına,
 • İnsanlara ve ekili araziye zarar veren yağmur üzüntü ve kedere,
 • Yağmurun her tarafa yağdığını görmek, ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine,
 • Yağmur, güzel ve geniş rızka, üzüntüden, keder ve borçtan kurtulmaya,
 • Yağmurun seller oluşturması ve ağaçları kökünden sökmesi yönetim tarafından o bölgeye gelecek fitne ve zulme,
 • Şehrin tamamına yağarsa, o şehir halkının hepsini sevindirecek olumlu gelişmelere,
 • Yağmur altında ıslanmak rahmete,
 • Sığınacak bir çatı vs. bulunmadığı için ıslanmak üzüntü ve keder;
 • Yağmur, duaların kabul edilmesine de delalet eder.
 • Rüyada yağmur, eğer zarar meydana gelmemişse, hayra ve rızka delâlet eder.
Rüya tabirleri hakkında ayrıntılı ve doğru bilgileri veren rüya tabiri blogu. Doğru kaynaklardan rüya tabirleri ve rüya yorumları.