Rüyada Kedi Görmek Ne Anlama Gelir?


Rüyada Kedi Görmek

Yorumcular rüyada kedi görmek tabirini, ne şekilde görüldüğüne bağlı olarak bazen iyiye bazen de kötüye tasvirini yapmaktadır. Ayrıca rüya tabircileri arasında da en çok anlaşmazlığın bulunduğu konulardan biri de kedi rüyasıdır. İslami rüya yorumcularına göre Rüyada kedi görmek hizmetçi veya düşman olarak tanımlanır. Genel anlamda rüyada görülen kedi, ev halkından bir kimseye işaret edilmiştir. Kedi rüyasına kederlenmek, hüzünlenmek ya da hastalık manasında tabir eden de olmuştur. Kişinin rüyasında kedi görmesi hilebaz, kurnaz, sinsi bir kimseye işaret sayılır. Bazen ise kötü bir kadın olarak tanımlanır.

Rüyada Yavru Kedi Görmek

Rüyada kedi yavrusu görmek çocukların mutluluğuna işarettir. Kedinin büyüğü hizmetçiye, yavrusu çocuklara alamettir. Rüyada kedi yavrusu görmeniz malınızın bereketleneceğine işaret eder. Rüyada görülen yavru kediler kişinin kendi ailesiyle yaşadığı mutluluğu anlatır. İbn-i Şirin'in yaptığı yoruma göre, rüyada yavru kedi görmek, ev halkından birisi ile yorumlanır. Bazı zamanlar gülüp eğleneceği bazı zamanlar ise sevinçli şeyler yaşayacağına delalettir. Bazı yorumculara göre ise rüyada kedi yavrusu görmek, rüya sahibinin ailesini, çocuklarını yahut yakın çevresini ihmal ettiğine tabir edilir. Ailenize zaman ayırmanız gerekiyor. Rüyada yavru kedi sahiplendiğini görmek yakın bir kimsenin yardım beklediğini işaret eder. Bazende kedi yavruları endişe anlamındadır. Rüyada kedi yavrusu görmek, müjdeye ve artan mala da işarettir. Rüyada yavru kedi görmek, rüyayı gören kişinin hayatın sunduğu yeni şeyleri keşfetmesine de yorulur. Aynı zamanda rüyasında minik kedi gören kişinin masumiyet ve saflığını da simgelemekle tabir olunur.

Kedi ile kedi yavrusu rüyası aynı anlama gelmektedir. Rüyada yavru kedi görmek, çocuğun terbiyesi hususunda çok çalışan kadına delalet eder. Yine yavru kedi bahtın açıklığına ve aileye katılacak bir çocuk manasına gelir. Kedi yavrusu evlada işarettir. Anne kedi ve yavrularını bir arada görmek; endişe ve rahatsızlığa işarettir.

Rüyada Kedi Almak

Rüyada kedi aldığını görmek, aile hayatında kazanılacak olan mutluluk ve sevince delalet eder. Rüyada kedi almak, rüya sahibinin insanlar tarafından saygı gören ve sevilen birisi olacağı demektir. Kişinin uzun çalışmalar sonucu zafere ulaşacağı, neşesinin yerine geleceği olaylar yaşayacağı anlamına da gelmektedir.

Rüyada Kedi Emzirmek

Rüyada kedi emzirdiğini görmek, yaşamın güzel hale geleceğine, sorunların varlıklı kişiden destek sayesinde çözüm bulacağına delalet eder. Rüyada kedi emzirmek rüyayı görenin çocuğunun güzel makama geleceği demektir. Kedini emzirdiğini gören kişi huzura, refaha, berekete, paraya kavuşacağı manasına da gelmektedir.

Rüyada Kedi Boğmak

Rüyada kedi boğduğunu görmek çevresindeki insanların kalplerini kırdığına, bu yüzden o kimselerin gönlünü alması gerektiğine işaretle tabir olunur. Rüyada kedi boğmak bazen de evlilikle yorumlanmakla birlikte, bekâr kimsenin rüyasında kediyi boğmaya çalıştığını görmesi; o kişinin muhtemelen evleneceğine yorumlanır.

Rüyada Kedi Tüyü Görmek

Bir kimsenin rüyasında kedi tüyü görmesi; o kimsenin içinde bulunduğu bu günlerde kendini sağlıklı ve güçlü hissedeceğine ve bütün işlerini de kolaylıkla halledeceğine tabir olunmaktadır. Bir başka yoruma göre rüyada kedi tüyü görmek, kişinin sevinç ve feraha kavuşacağına, başkaları ile dostluk ve arkadaşlık kuracağına delalet eder.

Rüyada Büyük Kedi Görmek

Erkek kedi evladın, düşmanın, hırsızın ve söz taşımanın işaretidir. Rüyada kocaman büyük bir kedi görmek kişinin şanlı ve büyük kimseler nezdinde yüksek mevkiye çıkacağı demektir. Rüyanızda büyük kedi görmeniz bir kişiyi arkasından çekiştireceğinize tabir edilir. Bazı tabircilere göre rüyada büyük kedi görülmesi rüyayı gören kişinin önemli bir işten büyük kazanç sağlayacak ve üstün, önemli biriyle uzun süre dost olacak anlamına gelir. Bazen büyük kedi hüzün ve kederdir. Rüyada iri yarı kocam kedi gücü ve yaratıcılığı temsil ettiği gibi kötü şans ve talihi de ifade etmektedir.

Rüyada Kedi Sevmek

Rüyada kedi sevmek rakiplerinizin size zarar veremeyeceğine işarettir. Rüyada sevdiğiniz kedi miyavlayan bir kediyse dost ve arkadaşlarınızın tavsiyelerini dikkate almanıza yorumlanır. Rüyada eğlenmek ve oynamak için kedi sevmek ise sevince işaret eder. Kedi sevdiğini görmek, çoğu kez yüksek mevkideki insanlarla dosluk kurulacağı demektir. Rüyada kedi sevmek başarıya ulaşmaya, yardımlaşmaya, ve yüksek makamlara gelmeye işaret eder. Bu da kişinin aile yaşantısını olmul uyönde etkilemeye işarettir. Kişinin rüyasında kedi sevmesi, kendisini sevdirmeye çalışan kimseye delalet etmektedir. Bazen de bu rüyanın tabiri vefasızlık anlamına gelir. Bu kedi sokak kedisiyse manasız ve akıl dışı söz kişiyi ifade eder. Kendini halka sevdirmeye çalışan kimse demektir. Bazen de kedi sevmek, evladı için didinen kadına işarettir. Kedi okşamak; eğer kedi sevimsizse liyakati olmayan birine gereğinden fazla önem verdiğinize yorulur. Bazen de söz ve şaka yapan insan manasına gelir. Rüyayı gören kimse kedi seviyorsa iyi bir dosttur. Kedi sevmiyorsa düşmandır.

Rüyada Kedi Kovalamak

Rüyada kedi tarafından kovalanmak, rüyayı gören kişinin yoluna kötü huyları olan, sinsi birinin çıkacağına işaret eder. Rüyada kedi kovalaması hileyi seven, kötü niyetli kişilerin çıkacağına işaret eder. Rüyada kedi kovalamak ise tüm yukarıdaki tüm bu kötülüklerden kurtulacağınıza işaret eder. Kedi kovalamak hayırlı olaylarla karşılaşacağınızın işaretidir.

Rüya sahibinin başarılarından dolayı kıskanç bir kimsenin varlığına işarettir. Kişinin var olan sorunları tek başına yeneceğine yorulur. Rüyada kedi ugursuzlugun isaretidir. Fakat rüyada kedi kovalamak iyi anlama gelir. Eğer ruyada kediyi kovalıyorsanız bu iyi ye işarettir.

Rüyada Kediden Kaçmak; Rüyada kedi kovalamak hizmetçiyede işaret eder. Yine kedi kovalamak hırsızdan kurtulmaya yorumlanır.

Kedinin, birine sürtündüğünü görmek; iyi niyetinizin kötüye kullanılacağına yorulur. Aynı zamanda bazı dalkavuklar tarafından aldatılacağınıza delalet eder. İnsanın hizmetçisi yahut koruyucusuna; insana hem zararı hem yararı dokunan kimseye, Dişi ve uslu usulu oturan ev kedisi rahatlık ve ferahlığa işarettir.

Rüyada Kedi Beslemek Görmek

Kişinin emrinde çalışan insanlara işarettir. Öfkesini dizginleyen, gizli kimselere yorulur. Rüyada kediyi beslemenin farklı anlam ve yorumu yapılmıştır. Bazı tabircilere göre kedileri beslemek sıkıntının gitmesine ve yapılacak iyiliklere işaret eder. Kişinin yaşamını olumlu yönde değiştirecek gelişmeleri işaret eder. Rahatlık ve varlıklı kimseden elde edilecek mala işarettir. Rüyalarda kedi beslediğini görmek bir işletmede amir olmak anlamındadır. Derecenin yükselmesini gösterir. O kimler eliyle gelecek mala ve menfaate işarettir.

Rüyada kedi beslemek, çocuğun terbiyesi hususunda çok hırslı olan kadına delâlet eder. Yine kedi beslemek bahtın açıklığına ve aileye katılacak bir çocuğa delâlet eder. Kedi beslemek evlada işarettir. Rüyada kedi beslemek bir erkek çocuğa işarettir. Kedi beslemek ise güzel bir harekettir. Rüyada kedilere yiyecek verip beslediğini görmek, derecenin yükselmesine, bir kuruluşta âmir olmaya delâlet eder. Rüyada kedileri toplu halde beslediğini görmek, şanlı ve azimli kimseler nezdinde yüksek mevkiye ve onlar eliyle gelecek mala ve menfaata delâlet eder. Kedinin su ve gıda ihtiyacını karşılamak ve bu hususta kolaylık sağlamak sünnettir.

Rüyada Eve Kedilerin Girmesi

Evinize kedi girdiğini görmek; evinize hırsız gireceğine işarettir. Kedinin evinizdeki bazı yiyecekleri yediğini görmek; hırsızın evden bir şey çalacağına delalettir. Bazı tabirciler, kediler, rüya sahibinin ev halkından olan hırsızdır, dediler.

Hamile Kedi Görmek

Rüyada görülen hamile kediler, şefkatli bir kadına delalet eder. Aynı zamanda şefkatli olduğu kadar husumetli bir kadını da ifade eder.

Rüyada Evde Kedi Görmek

Bir şahıs bir eve kedinin girdiğini görse, o eve hırsız girer. Eğer o evden bir şey almış çıktığını görse, o evden hırsız bir şey götürür. Rüyada ev kedisi bolluk ve bereket işaretidir. Rüyada ev kedisi görmek, ev halkına, akrabaya, mal ve nimete yahut yolculuk ve ayrılığa işarettir. Ayrıca evde kedi aşırı hırslılığı gösterir. Rüyada kedinin koşarak evden uzaklaşması ev bireylerinden birinin gurbete gitmesine çıkar.

Rüyada Kedi Öldürmek

Kediyi kestiğini veya öldürdüğünü ya da tuttuğunu gören kimse, hırsızı tutar ve ona galip gelir. Kediyi öldürüp derisini yüzdüğünüzü görmek; hırsızlıkla elde edilen mal alacağınıza yorumlanır. Rüyamda kedi öldürmek genişliğe çıkmak demektir. Kediyi öldürdüğünüzü görmek; hırsızı alt edeceğinize veya etkisiz hale getireceğinize işarettir. Rüyada saldıran bir kediyi öldürdüğün görmek hayırlıdır. Kişi çalışma hayatında büyük bir başarı göstererek makam sahibi olacak demektir. Rüyada kendisine bir kedinin saldırdığını gören kişinin hayatında hayırlı değişiklikler olacak demektir. Kirmani: Rüyada kediyi öldürmek, hırsızı yakalamaya ve ona galip gelmeye delalet eder.

Rüyada Bir Sürü Kedi Görmek

Halk dilinde nankör hayvan olarak bilinen kediler kötü arkadaşlara işaret eder. Kedi sürüsünün görülmesi kendinize çeki düzen vermenizi belirtir. Kötü alışkanlıkları olan arkadaşlar konusunda dikkatli olmanıza işaret eder.

Eğer rüyada bir sürü kedi görülüyorsa, bu çocuk sahibi olunacağına işaret eder. Kalabalık kedi sürüsü gören kişinin mutlu, huzurlu ve eğlenceli bir aile hayatı olduğu yorumlanır. Ancak rüya sahibi kadınsa, eşi nedeniyle bazı sıkıntılar yaşayabileceği de düşünülür. Ayrıca, kişinin çevresindeki insanların samimiyetsiz olduğu da yorumlanabilir.

Rüyada Kedi Saldırısına Uğramak

Rüyada kedinin saldırması rüya sahibinin rahat edeceği bir seneye delalet eder. Yabani ve vahşi kedinin saldırıp, çokça zahmet vermesi, rüya sahibinin eziyet ve meşakkat çekeceği şiddetli seneye işarettir. Saldıran kedinin dişi ve ev kedisi olması rahatlığa yorulur.

Rüyada Kedi Kovalaması Görmek

Eğer rüyada kediyi kovalıyorsanız bu iyi anlam taşır. Rüyayı gören kişinin çalışmalarında yaşanacak güzel gelişmelere işaret eder. İş yaşantısında büyük başarılara imza atarak, makamda terfi edeceği yahut yüksek bir göreve geleceği anlamına gelmektedir. Bazen kedi kovalaması düşmanlığı açık olan düşmandır. Rüyanızda kedininiz kavoladığını görmeniz işlerinizde mücadele etmeniz gerektiğini belirtir. Rüyasında kedi tarafından kovalanan kişinin sağlığına da dikkat etmesine işaret eder. Kediyle yaptığa mücadele ve münakaşada mağlup olan kimse yakalandığı hastalık, üzüntü, sıkıntı ve kederinden acilen kurtulur.

Rüyada Kedi Kurtarmak

Yakın çevrenizi ihmal etmemeniz gerektiğini ifade eder. Ailenize ve çevrenize gereken ilgili göstermeniz gerektiğine işaret eder. Rüyayı gören kişinin işe kendisini vermesini işlerinde başarıyı simgeler. Zor durumdaki bir kediyi kurtardığını görmek; evinizin güvende olacağına işarettir. Kediya olduğu yerde kurtarmak için çalıştığını görmek; mutlu olacağınız bir gelişmenin olacağına delalettir. Bazı tabirciler, kedileri kurturmak, rüya sahibinin mermet sahibi bir insandır dediler.

Rüyada Kedi Yıkamak

Anne iseniz, çocuğunuza karşı gereğinden fazla zorlayıcı davranıyor ve onun eğitimini çocuğunuzu sıkacak bir şekilde vermeye çalışıyorsunuz demektir. Rüyada evde beslediğin kediyi yıkamak sorunlarının çözüleceğine, sıkıntılarının biteceğine yorumlanır. Kişinin kediyi banyoya sokması borçlarının kapacağına delelettir. Aynı zamanda kedi yıkamak rüyayı gören kişinin, keyfinin ve neşesinin artacağına, problemlere çözüm bulunacağının işaretedir. Rüyada kedi yıkamak kendisi ile gururlanacağı işler yapacağına, artık kötü günler yaşamayacağına, mutlu ve huzurlu bir hayata sahip olunacağına işarettir.

Rüyada Dişi Kedi Görmek

Bazı tabircilere göre kedinin dişisi hilekar kötü bir hizmetçi kadın demektir. Kedi bir şahsın etrafında dolaşıp onu korumaya çalıştığı halde, o sahsa hem zararı ve hem de faydası dokunan adama nispet edilir.

Rüyada Kedi Eti Yemek

Rüyada kedi etinden yemek eldeki imkanları en iyi şekilde kullanıp bir iş yapılacağına aynı zamanda çalışkan bir kişi ile bir yola çıkılacağına ve kısa süre içinde bir eve sahip olunacağına alamettir. Bazı kerede rüyada kedi eti yemek ele geçecek mal demektir.

Rüyada Renkli Kedi Görmek

Rüyada beyaz tüylü kedi görmek neşe ve sevince işaret sayılır. Benekli bir kedi görmek ise, yumuşak huylu bir kimse olarak yorumlanır. Veya o kimsenin yumuşak huylu bir kimseyle evleneceğine hükmedilir.

Gümüz Tabircilerine Göre Rüyada Kedi Görmek

Kedi görülmesi çeşitli çağrışımlar yapmaktadır. Ayrıca yorumcular arasında da en çok anlaşmazlığın bulunduğu konulardan biridir. Kimi zaman hizmetçi veya düşmana yorumlanır. Kimi zaman da ev halkından birine işaret eder.

Kedi bazen kederlenmeye, hüzünlenmeye ya da hastalığa çağrışım yapar. Bazen da hilebaz, kurnaz, sinsi bir kimseye işaret sayılır. Bazen ise kötü bir kadın olarak tanımlanır.

Bazen kedi, kadın için eziyete işaret eder. Evlat için ise, düşmana, hırsızlığa, zinaya veya vefasızlığa çağrışım yapar. Bazen da zinadan meydana gelmiş ve yol üzerine atılmış babası bilinmeyen bir çocuk olarak da tanımlanır.

Bir kimse rüyada bir kediyi yakaladığını veya kestiğini, yahut öldürüldüğünü görse, rüya sahibinin bir hırsızı yakalayacağına işaret sayılır. Şayet kedi ile yaptığı mücadelede kaybettiğini görse, rüya sahibinin bir hastalığa yakalanacağına işarettir. Eğer kedinin kaçıp kaybolduğunu görür ise, o kimsenin hastalığının kısa bir zamanda geçeceğine hükmedilir.

Kimi yorumcular da, kediyi şaka yapan, maskaralıklar icat edip oynayan ve sahibine kendisini sevdirmeye çalışan insanlara benzetirler. Fakat böyle kimselerin sonuçta sahiplerini inciteceğini de vurgularlar.

Bir kimse rüyada kedisini sattığını görse, rüya sahibinin mallarını başkalarına dağıtacağına işaret eder. Eğer kendisinin bir kedi olduğunu, ve bir minderde rahat uyuduğunu görür ise, o kimsenin sıkıntılı günler geçireceğine hükmedilir. Kendisinin kedi olduğu halde, başka bir kedinin hücumuna uğradığını ve onunla kavga ettiğini görse, rüya sahibinin kötü bir iş yapmak için ahlaksız bir kimse ile arkadaş olacağına ve sonunda onunla anlaşamayıp kavga edeceğine yorumlanır.

Rüyada kedisini sattığını gören, malini başkalarına dağıtır. Rüyasında bir ev kedisi olduğunu ve bir minderde uyuduğunu görmek, hayatında rahat yüzü görmemeğe, hiçbir iste dikiş tutturmamaya delalet eder. Kendisi kedi olduğu halde, başka bir kedinin hücumuna uğrayarak, onunla kavga ettiğini görmek, kötü bir is yapmak için ahlaksız bir insanla arkadaş olup, sonunda onunla anlaşamayıp, kavga edeceğine işarettir. Bazı yorumculara göre rüyada kedi görmek, kadınla da yorumlanır.

Abdülgani Nablusi ye göre; kedi, ev kadını için eziyete, evlat için düşmana, hırsızlığa ve zinaya veya vefasızlığa delalet eder. Böyleleri sonunda bir yolunu bulup mutlaka sahibini (kedi gibi) tırmalar ve incitir. Rüyada Van veya Ankara kedisi görmek, hayırlıdır, ikisi de, renkleri beyaz, tüyleri parlak ve uzun olduğu için, neşeye ve sevince delalet eder. Rüyada bir Siyam kedisi görmek, yumuşak huylu bir arkadaşla yorumlanır. Bekârsa bu huyda bir kadınla evlenmeye, evli ise uysal bir takım arkadaşları ile sohbete işarettir. Rüyada vahşi bir yaban kedisi görmek, kıskanç ve huysuz bir esle yorumlanır. Nablusi ye göre; rüyada kedi görmek keder, düşmanlık ve hüzün ile tabir olunur.

Ebu Sait El Vaiz e göre; kedinin tabirinde ihtilaf, anlaşmazlık vardır. Bazıları her şeyi koruyan bir hizmetçi, bazıları da ev halkından hırsız biri olarak yorumlarlar. Bazı tabirciler de, dişi kedi hilebaz bir ev kadındır, diyorlar. Kirmani'ye göre; rüyasında bir kedi öldürdüğünü gören, hırsızı tutar ve polise teslim eder.

Kedi eti iki türlü tabir olunur: Hırsızlık mal veya hırsızın kendi mali. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen kedi, hizmetçidir.

Bazı tabirciler, kedi, rüya sahibinin ev halkından olan bir hırsızdır, dediler. Bazı tabirciler de kedinin dişisi hilekâr kötü bir hizmetçi kadındır, dediler. Kedi bir sahsın etrafında dolaşıp onu korumağa çalıştığı halde, o sahsa hem zararı ve hem de faydası dokunan bir adama nispet edilir.

Rüyada bir kedi sattığını gören kimse, malini infak eder. Kedi eti yediğini gören kimse, sihirbazlık öğrenir.

Kedi olduğunu gören kimse, hırsızlık ve kendisinde hayır olmayan şeylerle geçinir. Bir şahıs bir eve bir kedinin girdiğini görse, o eve hırsız girer. Eğer o evden bir şey almış çıktığını görse, o evden hırsız bir şey götürür. Bir kediyi kestiğini veya öldürdüğünü ya da tuttuğunu gören kimse, bir hırsıza kavuşarak tutar ve ona galip gelir. Kedinin etinden veya yağından bir şey aldığını gören kimse, bir hırsızın malından veya çelinmiş eşyadan bir şey alır.

Bu rüya bazen de düşmanları def etmeye, işarettir. Bazen de kedi, evladın terbiyesi hususunda çok hırslı olan kadına işarettir. Rüyada Misk kedisini görmek, sekil ve siması şerli görünen ve ahlaki iyi olan bir adama işarettir. Bazen kedi, zevce için cefaya, evlatta, düşmanlığa, hırsızlığa, zinaya, vefasızlığa, koguculuk yapmaya. Feryat ve figan etmeye işarettir. Bazen de kedi, zinadan meydana gelmiş ve yol üzerine atılmış babası bilinmeyen çocuğa işarettir.

Bazen de kedi, söz ve saka yapan, manasız ve akil dişi söz söyleyerek köçekler gibi oynayarak halka kendisini sevindirmeye çalışan ve bununla beraber bazı durumları dikkatten kaçırmayan ve fırsat buldukça fesat çıkarmaya çalışan bir adama işarettir.

Rüyada Konuşan Kedi Görmek

Rüyada kedi ile konuşmak bilginin fevkinde(üstünde) bilgelikle yorumlanır. Rüyada kedinin kendisiyle konuştuğunu gören, itibar ve makam sahibi olur. Bazı rüya yorumcularına göre rüyada konuşan bir kedi görmek işlerde başarı için, yapılabilecek her şeyi yapabileceğiniz anlamına gelir. Rüyasında kedinin kendisine konuşarak, haber verdiğini görmek, gerçek hayatta güzel söz işitmeye veya mutlu olmaya işarettir. Bazen de rüyada kedinin konuşması, sinsi ve kötü bir kimsenin getireceği haberlere inanır ve bu yüzden hata yapar.

Rüyada Kediden Korkmak; Rüyasında büyük ve vahşi bir kedi gören ve ondan korkan kişi, ümit etmediği bir şeyi gerçekleşir ve güven içinde olur. Bu rüya günahlardan tövbe anlamında yorumlanır. Rüyada kedide korkmak rüyayı gören kişinin emniyet içinde olacağına ve yüksek bir makama (yöneticilik) geleceği söylenir.

Rüyada Ölü Kedi Görmek

Rüyada ölmüş kedi görmek, kedinin durum ve rengine bağlı olarak farklı şekilde yorumlanmaktadır. Ölü bir kediyi görmek, hayatınızın bazı alanlarında değişiklik yapmanız anlamına gelir. Rüyada görülen ölü kedi, hırsızlık birinin yakalanacağına işarettir. Ölü kedi insanlara kötülük eden kişinin ortaya çıkacağına yorulur. Rüyada kedinin ölmüş olması insanlar arasında barış ve hukukun hasıl olmasına yorumlanır.
Rüya tabirleri hakkında ayrıntılı ve doğru bilgileri veren rüya tabiri blogu. Doğru kaynaklardan rüya tabirleri ve rüya yorumları.