Rüyada Tütsü Görmek

Rüyada Tütsü Görmek

Bakınız; Buhur.

Cafer Sadık: Rüyada tütsü görmenin üç tabiri vardır:

1-Kazanç ve geçim

2-Hayır ve menfaat

3-Övgü ve iyilik.

Tütsü yakmanın ise üç tabiri vardır:

1-Çok sayıda mal

2-Geçim

3-İyi şöhret

İbn-i Sirin: Tütsü yakmak, büyük bir şahıstan mal elde etmek demektir. Çıkan kokusu da övgüye işarettir. Tütsü ne kadar hoş kokulu olursa, göreceğiniz övgü de bir o kadar artacaktır.Ancak tütsünün kokusu size hoş gelmezse, bunun aksine tabir edilir.

Hoş kokulu bir bitkiyle tütsü yakmak; yaktığınız miktar kadar birinden mal elde edeceğinize…

Altınızda hoş kokulu bir tütsü yakıldığını görmek; gelir elde edeceğiniz bir meslek öğreneceğinize ve kazancınızı insanlarla paylaşıp onların beğenisini ve övgüsünü elde edeceğinize işarettir

Cabir Mağribi: Tütsü yakmak; yaktığınız tütsünün hoş kokusu miktarınca hayır elde edeceğinize işarettir. Hoş kokulu olmadığı takdirde aksine tabir edilir

Çağdaş Ulema: Tütsü görmek; çevrenizde dalkavuk insanlar olduğuna veya olacağına işarettir.

Rüyada buhur görmek kadri güzel bir zât tarafından gelecek mala, güzel hayata, zikr-i cemil ve iç temizliğine delâlet eder.

Buhur yaktığını görmek, güzel geçime ve refaha işarettir.İnsanın rüyada tütsülenmesi halk ile iyi geçinmenin alâmetidir.

Rüyada içinde tütsü yakılan kap, sahibini medh ettirecek ve hayırla anılmasına vesile olacak bir hizmetçiye delâlet eder. Çünkü güzel koku her zaman aranan ve medh edilen nesnedir. Hasta bir adamın buhurdan ile tütsülenmesi, ölümün yakın olduğuna işarettir.İmam Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada anber ile tütsülendiğini görmek, şerefli bir kimse tarafından mala nail olmaya; misk, karanfil ve Hindistan cevizi gibi siyah ve hoş kokulu şeylerle tütsülenmek, ululuğa ve sevince delâlet eder. Yine rüyada tüt­sülenmek, hayırlı ticarete, medh-ü sena ile geçinmeye işarettir.

Rüyada buhurlanmak fakir için zenginliğe delâlet eder.

Buhur’un birçok tâbirleri yapılmıştır.

Buhur görmek, ilme, dine, sadaka vermeye, düşman ile sulha, işsiz kimse için işe, kendisini insanlara sevdirmeye ve yaltaklık yapmaya delâlet eder. Yine buhur, muhabbete ve gönüldeki aşkı dışa vurmaya da işarettir.

Rüyada buhur üstüne okuduğunu görmek, düşmanı kahretmeye, kıskanç insanları yenmeye, korku, endişe ve hastalıktan şifaya, sihri yok etmeye delâlet eder.Cafer-i Sâdık (r.a.) demişlerdir ki: Rüyada öd ağacı görmek, güzel yüzlü ve güzel sözlü bir adama, mütedeyyin ve âdil devlet reisine, şöhrete, mal ve menfaate delâlet eder. Yine rüyada öd ağacı görmek, güzel yüzlü, yumuşak huylu ve yumuşak sözlü bir adama işarettir.