Rüyada Zırh Görmek

Rüyada Zırh Görmek

Kişinin rüyada zırh yapan ustayı görmesi, çetin ve müşkül işleri kolaylaştırmaya delâlet eder.

Bekâr bir kişinin zırh ustasını görmesi, şerefli bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

Rüyada zırh yapanı görmek, halka edeb ve ilim öğreten ve onlara iyi ahlâkı gösteren, buna mukabil kendisinde nifak olan kimseye delâlet eder. Yine zırh yapanı görmek, halkla ünsiyet ve ülfet etmeye, güze] ve hikmetli söz söylemeye işarettir.

Rüyada zırh görmek, korku ve şiddetten emin olmaya, kudret ve kuvvete, mal ve maişete delâlet eder.

Rüyada zırh görmek, beş vech ile tâbir olunur: a) Emn ü eman, b) Şeref, c) Güzel geçim, d) Evlat, e) Nimet.

Bir kimsenin rüyada zırh görmesi, düşmandan vikaye ve muhafazaya delâlet eder. Çünkü, zırh harpte düşmandan korunmak için kullanılır.

Rüyada zırh dokuduğunu görmek, kuvvetli bir yer yapmaya ve kaleye delâlet eder.

Rüyada kendisine zırh giydirildiğini görmek, devlet dairelerinden birinde yüksek bir memuriyete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kendi üzerinde demirden bir gömlek görmesi, dinin korunmasına, kalbde kuvvete, bedende sıhhate delâlet eder.

Bir kadının rüyada zırh görmesi, kendisi için örtüye ve kendisini muhafaza eden kocaya işarettir.

Rüyada zırh görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya da delâlet eder. Zırh, gücü kuvveti yerinde ve babasının yardımına koşan bir çocuğa da işarettir. Yine rüyada zırh giydiğini görmek, yardımcı erkek kardeşe, yahut şefkatli bir çocuğa veya mal ve mülke delâlet eder.

Rüyada demirden iki bileği olduğunu görmek, iki erkek akrabaya delâlet eder. Yine bir kimsenin rüyada”kendi üzerinde demirden iki bilek olduğunu görmesi, rüya sahibinin çocuğuna ve yolculukta olan kuvvetine delâlet eder.

Sizi her konuda destekleyecek, başınız her sıkıştığında yardım edecek dostlara sahip olduğunuzu işaret eder.Cafer Sadık: Rüyada zırh görmenin altı tabiri vardır:

1-Büyüklük

2-Güvence, sığınak

3-Kuvvet

4-Mal

5-Geçim

6-Dünya ve ahiret hayatında esenlik.

Zırh yapıp satan kimse; insanlara edep öğreten kimseye işarettir

İbn-i Sirin: Zırh giymek, zırhın temizlik ve şeffaflığına göre desteğe…

Bir zırhınız olduğunu görmek; ailenizle birlikte düşmanların şerrinden güvende olduğunuza…

Üzerinizde zırh olduğunu görmek; sağlam bir yapıya sahip olduğunuza ve düşmanların sizi alt edemeyeceğine…

Zırhla beraber savaş silahı kuşandığınızı görmek; münafıkların ve insanların şerrinden güvende kalacağınıza…

Zırh kuşandığınızı görmek; düşmanın şerrinden güvende kalacağınıza…

Bir atın veya zırhın üzerinde oturduğunuzu görmek; işinizin sağlamlaşacağına ve düşmana galip geleceğinize…

Zırhınızın zayi olduğunu görmek; düşmana yenik düşeceğinize…

Birinin size zırh verdiğini ve onu alıp kuşandığınızı görmek; zırhı veren kişinin size düşman kesileceğine ve düşmanınıza yardım edeceğine işarettir

Kirmani: Kendinize ait bir zırh görmek; yakınlarınızın ve düşmanlarınızın şerrinden güvende olacağınıza…

Zırhla beraber silahınızın da olduğunu görmek; insanların şerrinden ve dostlarınızın hilesinden güvende kalacağınıza işarettir

Cabir Mağribi: Zırh kuşanarak ordunun arasında at koşturduğunuzu görmek; bahtınızın açılacağına ve işinizin yoluna gireceğine...

Zırhınızın atın üzerinden düştüğünü ve zayi olduğunu görmek; bir namertlik sonucu düşmanlara yenik düşeceğinize işarettir.

Rüyada zırh giydiğini görmek makam ve mevkinin yükselmesine, rahat ve mesut bir hayata, korku ve endişelerden kurtulmaya, düşmanlardan korunmaya ve onların şerlerinden emin olmaya, maddi ve manevi bakımdan kuvvetlenmeye, erkek kardeşi tarafından yardım görmeye işaret.

Düşmandan korunmaya, Zırh örmek sağlam bir yapı yapmaya, Zırh giymek kaleye, bir yere amir olmaya; Zırh ticaret ve sanatta başarılı olmaya; Zırh yapan kimseyi görmek, güç ve çetin işleri kolaylaştıran kimseye, katılık ve kabalığı yumuşatmaya, bekar için evlenmeye, hakkı batıldan ayıran yöneticiye delalet eder.Sizi her konuda destekleyecek, başınız her sıkıştığında yardım edecek dostlara sahip olduğunuzu işaret eder. Sizi her konuda destekleyecek, başınız her sıkıştığında yardım edecek dostlara sahip olduğunuzu işaret eder. Zırh giymek sıkıntı ama zırhlı birini görmek önemli bir destektir.

Rüyada zırh görmek, düşmanından korunmaya ve ondan sıkınmaya delalet eder.

Bir kimse rüyasında zırh yaptığını görse, kendisi için emniyetli ve sağlam bir mevki hazırlar. Kendi üzerinde bir zırh bulunduğunu görmek, kendisinin emniyet ve muhafazada olduğuna işarettir. Kırmanı’ye göre; zırh görmek ve giymek, emniyet ve düşmandan saklanma, kuvvet ve mal ile rızka yorumlanır, Ebu Sait El Vaiz’e göre; rüyada zırh giymek, büyük şerefe ve emniyet içinde yaşamağa işarettir.

Rüyada bir evlada delalet eder.

Bir rivayete göre, rüyada zırh giyinen bütün kötülüklerden sakınır.

Bir başka rivayete görede: Rüyada görülen zırh, düşmandan muhafazaya işarettir.

Bir kimse zırh dokuduğunu görse, kuvvetli bir ev yapar, insanın kendi üzerinde gördüğü zırh, kaledir. Kendisinin zırh giydiğini gören kimse, kuvvetli bir şehir veya nahiyenin büyük bir memuru olur. işten atılmaktan emin ve üzüntüden kurtulur.

Rüyayı gören tüccar ise, bulunduğu ticaretten kendisine ait olacak fayda ve fazlalığa ve emniyette olmasına işarettir.Eğer dost ise, kendisinden yardım talebinde bulunan kimseler için cömert ve yardımcı ve kendisine iltica edenleri koruyup muhafaza eden birisi olduğuna işarettir. Zırh, kuvvetli ve babasının yardımına koşan bir çocuktur. Zırh, onu giyen kimse için anlatıldığı gibi bir adamdan isabet edecek ve onu genişlik ve sıkıntılı anlarda muhafaza edecek ve hilecilerin hilesinden onu kurtaracak bir nimettir.

Bir kimsenin rüyada kendi üzerinde demirden bir gömlek olduğunu görmesi, dinin korunmasına işarettir.

Bazı tabirciler, bir kimse rüyada bir zırh giyse o kimse mal ve mülk elde eder. Zırh korkudan emin olmağa ve hanımın hayatına, mal ve menfaate işarettir. Zırh kadın için örtü veya kendisini koruyan kocadır. Zırh devlet ve saltanata nail olmaktır.

Rüyada giyilen zırh, yardımcı erkek kardeşe, yahut sefkatli bir çocuğa işarettir.

Bazılan, zırh mal ve mülktur.