Rüyada Yardım Görmek

Rüyada Yardım Görmek

Rüyada bir kimseye yardım ettiğini görmek, ilâhî yardıma mazhar olmaya ve sevaba delâlet eder. Yine rüyada birine yiyecek, içecek bir şey verdiğini görmek, kerem ve cömertliğe ve iyi bir isim yapmaya delâlet eder.

Birine yardım etmek, iş hayatında yükselip, hep çıkmak istediğiniz makama ulaşacağınızı işaret eder.Eğer rüyanızda size yardım ediliyorsa, gerçek yaşamda da bir iyi arkadaşınız size yardım edecek demektir.

Birine yardım etmek, iş hayatında yükselip, hep çıkmak istediğiniz makama ulaşacağınızı işaret eder.Eğer rüyanızda size yardım ediliyorsa, gerçek yaşamda da bir iyi arkadaşınız size yardım edecek demektir.

Rüyada birine yardım etmek işyerinde yükselmeye, yardım almak gerçek hayatta bir dosttan gelecek yardım eline işaret eder.

Rüyada yardım, mertlige delalet eder.

Bir insana yardım ettiğini görmek, mertliğinin genisliğine, ve sevap islediğine işarettir.

Birinin kendi hakkinda iyilikte bulunmasi ya günahkar veya günahsiz olduğuna delildir, iyilik edenden iyilik edilenin hayir ve menfaat göreceğini de söyleyenler vardir.

Bir baska rivayete görede: Rüyada yardım istemek, sevilmeye; yardım etmek ise, hayırlı bir is yapmaya işarettir.Birine yardım etmek işyerinde yükselip, hayalini kurduğunuz yere geleceğiniz anlamındadır.

Birine yardım etmek, iş hayatında yükselip, hep çıkmak istediğiniz makama ulaşacağınızı işaret eder.Eğer rüyanızda size yardım ediliyorsa, gerçek yaşamda da bir iyi arkadaşınız size yardım edecek demektir.

Bir kimsenin rüyada muhtaçlara iyilikte bulunduğunu ve yardım ettiğini görmesi, düşmanını kahretmeye ve Yüce Allah’ın gadabını söndürmeye delâlet eder. Çünkü, gizlice verilen sadaka Cenâb-ı Kibriyanm gadabma söndürür. Yani Allah Teâlâ iyilik yapan kuluna gadap etmez, onu rah-metiyle kuşatır. Sadaka verdiği kişi günahkâr olarak tanınan bir kimse ise, o takdirde bu rüya makbul değildir.

Rüyada yardım ettiğinizi görmek mert kimseye, hayır işlediğinize; iyilik görenin iyilik yapandan hayır göreceğine işarettir.