Rüyada Yıkmak / Yıkılmak Görmek

Rüyada Yıkmak / Yıkılmak Görmek

Seyyid Süleyman: Rüyada sağlam bir minareyi yıkmak, iyi değildir. Kâbe’yi yıktığını gören, İslam’da bid’at çıkarır.

Bir camii veya mescidi yıkan, İslama zarar vermek için çalışır.

Bir kiliseyi, manastırı vb.ni yıkan, küffara karşı sert olur. İslam dininde sebat eder. Kâfirlere zarar verir.

Eski bir evi, odayı veya dükkânı yıkan, üzüntüye uğrar.

Evinin tamamının yahut bir kısmının yıkıldığını gören, ya büyük bir musibete çatar ya ev halkından biri vefat eder veyahut ta orada kötü bir hadise meydana gelir.

Kaleleri ve burçları yıkmak; dinde noksana, geçimde müşkülata, sıkıntıya işarettir.

Kemerler ve köprüler yıkmak, halkın fikrine zarar verecek kötü bir emrin husulüne veya dinde fesada işarettir.

Cabir’ül Mağribi şöyle diyor: Rüyasında kendisinin sebep olmadığı bir yıkıntı gören, mal ve fayda sağlar.

Abdulgani Nablusi diyor ki: Rüyada bir şeyi yıkmak veya yıkıldığını görmek iyi değildir.

Evinin yıkıldığını gören, vefat eder yahut çok büyük bir felakete uğrar.

Bir hanenin yıkıldığını görmek, o ev sahibinin vefatıyla yorumlanır.

Hanenin bir kısmının yıkılması da o evden birinin vefatına yahut ta ev sahibinin büyük bir musibete uğramasına delalet eder.