Rüyada Zina Yapmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada Zina Yapmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada zina yapmak, hainliğe ve betbahtlığa delalet eder. Çünkü zina, hayasızlıktır. Bir kimsenin Rüyada zina ettiğini görmesi, hırsızlık ile tabir olunur. Çünkü zina eden kişi hırsız gibi gizlenir. Rüyanda zina görmek, bazı kere de hayır ile tabir edilir. Bundan dolayı güzel ve genç bir kimseyle zina ettiğini gören kimse, malını muhafaza edilecek bir yere koyar.

1- Rüyada Zina Yapmanın Anlam ve Yorumu

Bir kimsenin rüyasında zina yapması, hainlik, hırsızlık ve hıyanet etmekle ile tabir olunur. Rüyada tanımadığı bir kimseye zina yaptığını görmek kişinin hayrına ya da evleneceği kimseye delalet eder. Bazı tabircilere göre de rüyanda uzun süre mutlu ve huzurlu bir hayat süreceğinize ile tabir olunur.

2- Rüyada Zina

Tanınmayan fahişeyle zina hayra, tanınan bir fahişe ile zina etmek haram mala işarettir. Rüyanda zina hainlik ve hırsızlık yapmaya, güzel bir kadınla zina etmek malını muhafazaya almaya tabir olunur. Rüyanda tanıdığı birinin eşiyle zina yaptığını görmek, o kimsenin malından bir şey almaya delalettir.

3- Rüyada Zina Yapmak, Zina Yaptığını Görmek

Rüyanda kişinin genç bir kimseyle oynaştığını görmesi, görünmez bir yerde malını zayi etmesine alamettir. Yine rüyada tanıdığı bir kişinin zevcesi ile zina yaptığını görmek, o kişinin malından ele geçecek nasibe delalet eder. Bir rivayete göre, uykusunda zina ettiğini görmek, hastalığa delalet eder.

4- Rüyada Zina Yapıldığını Görmek

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada güzel yüzlü temiz kıyafetli salih, dindar ve âlim olarak bilinen bir kısım kimselerin güya zina eden bir kadına müracaatları ve ondan bir şey elde ettiklerinin görülmesi, o kimselerin bir âlimden ilim almalarına ve ilme talip olmalarına ve o zina eden kadından nail oldukları şey miktarınca, o âlimden ilim öğrenmelerine delâlet eder.

5- Rüyada Zina Yapanları Görmek

Bir hükümdarın yada yönetici konumundaki kimsenin rüyasında zina ettiğini ve kendisine de had cezası vurulduğunu görmesi, saltanatının kuvvetine delalet eder. Tanınmayan fahişeyi görmek hayra; Tanınan bir fahişe ile zina etmek haram mala, hainlik ve hırsızlık yapmaya işarettir.

6- Rüyanda Güzel Bir Kadınla Zina Yapmak

Güzel bir kadınla zina etmek malını muhafazaya almaya, Tanıdığı birinin hanımıyla zina yaptığını görmek, o kimsenin malından bir şey almaya işarettir. Salih, dindar ve âlim olarak bilinen ve öylede olan kimselerin zina yaptığını görmek yahut duymak, o kimselerin ilim öğrenmek için birine müracaat etmelerine ve ondan istifade görmelerine işarettir.

7- Rüyada Zina Ettiğini Görmek

Bazen hacca gitmeye, Bir erkekle kadını birlikte görmek, eşinin kendisinden bir şey istemesine işarettir. Genç bir kadınla oynaştığını görmek, görünmez bir yerde malını yitirmeye yorumlanır. Eğer kendine had vurulmuş (ceza verilmiş ise) ilim ve dini bilgiler öğrenmesine, mal ve dünyalığa erişmeye işarettir.

Bir yöneticinin kendine had vurulduğunu görmesi saltanatının pekişmesine, ünlü bir fahişe ile zina yaptığını görmek fitne ve musibete düşmeye yorulur.

8- Rüyada Genelevde Zina Yapmak

Geneleve gittiğini görmek umumi tuvalette ihtiyacını gidermeye yahut çirkin bir ortamda bulunmaya işarettir. Geneleve (randevuevine) gittiğini ve oradan çıkamadığını görmek kısa zamanda vefat etmeye yorulur. Birinin eşiyle birlikte olduğunu, yanlarında kendi eşinin de bulunduğu halde buna ses çıkarmadığını görmek, birlikte olduğu o kimseyi ( ya da onun eşini) kendi işlerine vekil tayin etmeye delalet eder.

9- Rüyada Kadın ve Erkek Zina Yapmak

Bir kadının rüyasında kendisine yaklaşarak onunla zina etmek istediğini söylediğini görmek, haram mal kazanacağına işarettir. Güzel ve genç bir kadınla zina ettiğini görmek, malını saklayacak bir kimseye bırakır. Bir kimse arkadaşının eşiyle zina ettiğini görse, o kimsenin malına ortak olur. Abdulgani Nablusi'ye göre, zina ettiğini gören kimse hacca gider. Bir hayat kadını ile zina ettiğini gören kimse, şerre ve fitneye uğrar.

10- Rüyada Eşi Yataktayken Zina Yapmak

Kendi eşi yatakta olduğu halde başka bir kimseyle zina ettiğini gören o yabancı kimsenin yakınlarından birisini kendisine vekil olarak tayin eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyalarda zina etmek hainliğe işarettir. Bundan dolayı bir kimse zina ettiğini görse, hainlik eder.

Rüyanda zina etmek hırsızlığa işarettir. Bir kimse rüyasında zina eden bir kadının kendisine yöneldiğini ve nefsinden arzusunu istediğini görse o kimse haram mala nail olur. Güzel ve genç bir kadınla zina ettiğini gören kimse malını, muhafaza edilecek bir yere koyar.

11 - Tanıdık Birinin Hanımıyla Zina

Bir kimse tanıdığı birisinin hanimi ile zina ettiğini görse, o kimsenin malından bir şey alır. Rüyasında zina ettiğini gören kimse hacca gider. Bir kimse rüyanda bir erkekle beraber bir kadının olduğunu görse, o kadının kocasından dünyalık talep eder.

Rüyada zina yapmak yahut yaptığını görmek; bazı yorumculara göre; uzun süre mutlu ve huzurlu bir hayat süreceğinize, bazılarına göre ise ihanete uğrayacağınıza işarettir.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Rüya Tabirleri Nedir? Rüya Nedir? Rüyaların Çeşitleri

Rüyada Milyoner Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Jüpiter Görmek Ne Anlama Gelir?