Rüyada Zümer Suresini Okumak

Rüyada Zümer Suresini Okumak
Rüyada Zümer Suresini Okumak kıyamet günü müminlerle ön safta bulunmaya, görmek ise güzel akıbete, iş konusunda iyi neticeye ve kitaplara işarettir. Rüyasında Zümer Suresini okuyan veya okunduğunu görüp dinleyen kimse, kitap meraklısı olur. Birçok kitap toplar. Onlardaki ilmi öğrenerek halka faydalı olur.

1- Rüyada Zümer Suresini Okumanın Anlamı ve Yorumu

Adını, 71 ve 73. âyetlerde geçen mümin ve kâfirlerin oluşturduğu topluluklar anlamına gelen "zümer" kelimesinden almıştır. Ibn-i Kesir rüyada okunan Zümer Suresi için "Kıyamet gününde müminlerin ilk safında bulunur" demiştir. İbn-i Sîrîn ise Allah tarafından günahlarınızın affedileceğine işarettir.

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Zümer suresi; işiniz konusunda kariyerinizin yükseleceğine ve dinî inancınızı takviye edeceğinize işarettir Kirmanî: İşiniz konusunda iyi bir netice alacağınıza işarettir.

2- Rüyada Zümer Suresini Okumak, Görmek ve Dinlemek

Rüyada Sûre-i Zümer'i veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, kıyamet günü mü'minlerle ön safta bulunmaya, dinde salaha, güzel akıbete, çok sevaba ve kitaplara delâlet eder. Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki: Zümer Suresini okumak, o kimsenin kadri yükselir, dini kuvvetlenir, muhterem ve mükerrem olur.