Rüyada Zehirli Hayvan Isırması, Hayvan Tarafından Isırılmak Görmek

Rüyada Zehirli Hayvan Isırması, Hayvan Tarafından Isırılmak Görmek

İnsanları mahzun etmek için şeytan tarafından ika edilen bazı hâilevî, korkunç Rüyalardır. Yüksek bir yerden düşmek, köpek tarafından ısırılma, başka zehirli bir hayvan tarafından ısırılma (yılan gibi muzır canavarların hücumu) gibi... Bunlar esas ve asılsız şeylerdir. İnsan böyle bir rüya görünce (derhal) Cenâb-ı Hakk'a sığınmak ve bunu başkalarına anlatmamalıdır.

Rüyada ısırmak, ısırılan şeyi aşırı derecede sevmeye işarettir. Isırmak, mihnet ve meşakkate de delâlet eder.

Rüyada zehirli bir hayvanın ısırması ne demektir?

Bir kişiyi rüyada zehirli bir hayvanın ısırdığını görmek, o zatın kötü bir söz işitmesine delâlet eder. Rüyada atın kendisini ısırdığını görmek, ordu ve kuvvet sahibi olmaya delâlet eder. Rüyada bir canavarın elini ısırdığını veya öldürdüğünü görmek, o öldürülen kişiye, büyük bir kişiden zarar erişeceğine delâlet eder.

Rüyada yılan ve akrep ısırması

Rüyada yılan ve akrep gibi zehirli bir hayvanın ısırdığını görmek, ısırılan kimsenin haram olarak kazandığı mala delâlet eder. Bir kimsenin rüyada kendisini bir yılanın ısırdığını görmesi, düşmanı tarafından erişecek eza ve meşakkate işarettir.

Rüyada kaplan ısırması nedir?

Rüyada kendisini bir kaplanın ısırdığını görmek, ısırdığı miktarda zarar ve ziyana delâlet eder. Rüyada bir parsın kendisini ısırdığını veya pençesiyle yaraladığını görmek, düşmandan gelecek zarara delâlet eder.

Rüyada kedi ısırması ne anlama gelir?

Rüyada kendi evinin dişi kedisinin kendi sahibini ısırması, ev sahibinin rahat edeceği bir seneye delâlet eder. Yabani ve vahşi kedinin ısırması ve çokça zahmet vermesi, rüya sahibinin eziyet ve meşakkat çekeceği şiddetli bir seneye işarettir.

Köpek ısırması rüya tabiri

Rüyada kendisini bir köpeğin ısırdığını veya tırmaladığını görmek, rüya sahibinin hissettiği acı kadar düşman tarafından gelecek bir zarara delâlettir. Rüyada bir köpeğin kendisini ısırdığını görmek, hizmetçi, dost ve yakın kimselerden gelecek sıkıntı ve musibete alâmettir.

Rüyada pire ısırması

Rüyada kendisini bir pirenin ısırdığını görmek, ele geçecek mala işarettir. Nablusî demiştir ki: - Pireler, Allahu Teâlâ'nın askerleridir. Rüyada pirelerin ısırdığını görmek, terbiyesiz kimseler tarafından üzüntü ve tehdidin erişmesine delâlet eder.

Rüyada tahta kurusu ısırması

Rüyada kendisini tahta kurusunun ısırdığını görmek, nimet ve rızka işarettir.